Entries by Bendik Gausetvik

Vår uvurderlige hverdagsaktivitet

Generelle anbefalinger forteller oss at vi bør være i minimum 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag. Dette ønsker vi å belyse ved å rette fokuset mot de positive effektene som forekommer i løpet av denne magiske halvtimen. Først og fremst er det positivt for å iverksette kroppens muskulatur. Enhver menneskekropp er bygd for å […]

Sov bedre med fire enkle tiltak

Mange sliter med søvn i dagens samfunn. Vedvarende søvnmangel kan være en negativ pådriver til både økt stress og sykdom, som igjen vil redusere hverdagsglede og prestasjonsevne. Heldigvis finnes det tiltak som kan bidra til forbedret søvnkvalitet, og nedenfor får du svaret på hvilke.   Kostholdet bestemmer i stor grad hvorvidt vi klarer å falle […]

Nøkkelen til god motivasjon

Det er hovedsakelig to drivkrefter som bestemmer hvorfor vi gjør som vi gjør, og i hvor stor grad vi klarer å opprettholde eller fullføre en bestemt handling. Disse drivkreftene kalles indre og ytre motivasjon. Både indre og ytre motivasjon kan være positive bidragsytere på hver sin måte. Men hva går egentlig dette ut på, og […]

Indre dialog under rehabilitering

Rehabilitering kan være tøft og tidkrevende, både for deg og menneskene du omgås. Ofte må man derfor smøre seg godt med tålmodighet for å komme seg gjennom rehabiliteringsprosessen. Med gjentatte stabiliserings- og opptreningsøvelser med lette vekter over en lengre tidsperiode, kan dette føles ut som et lite livsløp i seg selv. Og for noen, kan […]

Kunsten å sette seg riktige mål

Det å sette seg mål er i prinsippet en ganske enkel sak, likevel så er det tilsynelatende de aller færreste som benytter seg av det. Dette kan påvirkes av uvitenhet og mangel på kunnskap rundt verdien av det å sette seg mål, samt mangel på kunnskap om hvordan man setter seg et godt mål. I […]