Droppfinger er en akutt skade som rammer det ytterste leddet i fingrene (DIP-leddet). Tilstanden betegnes også Mallets finger, og kjennetegnes ved at det ytterste fingerleddet er i en konstant bøyd posisjon.

 

Årsaker

Droppfinger oppstår som regel akutt ved vold rett mot fingeren, for eksempel ved at en ball treffer fingerspissen i idretter som basket og håndball. Skaden innebærer en avrevet ekstensor-sene, den senen som strekker ut det siste leddet i fingrene. Iblant kan også en beinbit løsne fra senefestet, noe som vil føre til at strekkefunksjonen i leddet forsvinner helt.

 

Symptom

Symptomer som hevelse, smerte/ømhet, misfarging og at fingeren konstant henger bøyd i det ytterste leddet, gjør at det er en enkel diagnose å stille klinisk.

For å utelukke brudd(avulsjonsfraktur) og bedømme omfanget av skaden anbefales en røntgenundersøking. Dette har stor betydning for riktig behandling videre.

 

Prognose

Prognosen er generelt god når det gjelder funksjon og smertefrihet, uavhengig om det blir operasjon eller ikke. Det kan derimot ta 6-12 måneder før man har full strekk i det ytterste leddet, og i visse fall blir denne defekten vedvarende. Dette skaper dog ingen større funksjonshindring.

 

Behandling

Som nevnt ovenfor kan det i tillegg til skade på senen, oppstå brudd ved at en beinbit løsner. Det er omfanget av dette bruddet som avgjør hvilken behandling som må utføres. Om den løse beinbitens størrelse tilsvarer en tredjedel av leddflaten eller mer vil en operasjon anbefales. Denne må gjøres akutt, altså i løpet av de første dagene etter skaden.

I øvrige tilfeller behandles skaden med immobilisering av det ytterste leddet ved hjelp av en skinne/ortose som holder leddet utstrekt.

Denne skal være på 24 timer i døgnet de første 6-8 ukene, deretter benyttes en natteskinne i ytterligere noen uker. Videre skal man gradvis starte bevegelsestrening ved å bøye og strekke fingeren uten belastning. Dette er viktig for å få i gang bevegeligheten og styrken i fingeren.

Ved operasjon stiftes beinbiten samtidig som strekksenen fikseres med tråd/sutur.

Er du idrettsaktiv kan du ofte komme i gang med idrettsaktivitet allerede etter 1-3 uker uten risiko for ny skade eller framtidige mén. Det er da viktig å tenke på at man beskytter skadestedet ved hjelp av skinne eller sportsteip.