Tennisalbue, eller lateral epikondylalgi som det heter på fagspråket, er en ”paraplydiagnose” for smerte på utsiden av albuen. Smerten kommer oftest fra seneinnfestningen på utsiden av albuen, men også leddbånd, nerver, albueleddet med mer, kan være involvert.

 

Symptom

Symptomene på tennisalbue er smerte på utsiden av albuen ved belastning av håndledd og albueledd. Disse bevegelsene kan være bøying eller maksimal utstrekking av albueleddet, eller tilsvarende bevegelser i håndleddet. Enkelte får også vondt av knipe fingrene hardt sammen, eller langvarig statisk arbeid som skriving på pc. Smerten er ofte nokså distinkt og lokalt lokalisert til utsiden på albuen, men kan også stråle ned mot underarm/håndledd og fingre. Graden av engasjement fra andre strukturer, som nerve og muskulatur , og stråling fra nakke vil kunne påvirke lokalisasjonen. De mest irriterte variantene av tennisalbue kan også gi en plagsom verk i hvile.

 

Årsak

Årsaken til tennisalbue er som oftest akutt eller langvarig overbelastning av underarmens muskulatur, tilhørende utsiden av underarmen. Dette fører til et økt drag i den felles senen, som igjen resulterer i små rupturer og degenerative forandringer i senesubstansen og innfestningen i beinet. Idrettslige bevegelser som utsetter armen for store mekaniske påkjenninger har vist å kunne gi en økt risiko for utvikling av tennisalbue. Tennis vil følgelig være en av dem. Langvarig statisk arbeid med håndleddet i en ikke-nøytral posisjon, samt tungt manuelt arbeid er andre årsaker til tennisalbue

 

Påvirkning fra nakken i form av radierende smerte fra nerverøtter, samt innklemming av nerver i arm/albue kan predisponere for, eller til og med simulere tennisalbue. Nedsatt bevegelighet i skuldre, albue og håndledd, samt dårlig muskulær forfatning i disse delene er også ofte viktige bidragsytere.

Dårlig ergonomi kan føre til tidligere muskulær trøtthet og dårligere blodsirkulasjon, som videre kan føre dårligere nutrisjon, og utvikling av senelidelser generelt.

Det spekuleres også i at personer med revmatiske lidelser lettere kan utvikle tennisalbue.

 

Diagnose

Diagnosen stilles klinisk. Motstandstester og strekktester vil utløse identisk smerte ved seneinnfestningen på den ytre albueknølen (laterale humerus epikondyl). Denne vil også være trykkøm. Ved mistanke om engasjement fra andre strukturer kan supplerende ortopediske og nevrodynamiske tester, samt radiologisk diagnostikk tas i bruk.

 

Behandling

Som de fleste andre tilstander som involverer sener, kan vi dele behandlingen inn i akutt eller langvarig håndtering av skaden.

– Ved akutt overbelastning vil hvile fra utløsende aktivitet være avgjørende. Dette gjøres vanligvis med 2-3 uker total hvile, etterfulgt av gradvis økende belastning av armen. Det kan med fordel tas i bruk is over smertefullt område, og visse har også hjelp av NSAIDS i det akutte stadiet.

– Langvarig problematikk behandles ofte med eksentrisk/eller tung trening av håndleddet, samt manuell behandling, dry needling eller trykkbølgebehandling av senen. Tejp og ortoser kan være med å avlaste senefestet ved både akutte og langvarige tilfeller.

MEN; Ettersom ulike anatomiske strukturer kan være innblandet vil behandlingen i hvert enkelt tilfelle av tennisalbue kunne variere. Følgelig vil prognosen for tilfriskning kunne variere enormt mye. Funksjonell og utløsende årsak bør korrigeres, så vel som predisponerende årsak. Dette vil et kyndig fagpersonell kunne hjelpe deg med.

 

Øvelser kommer!