BPPV (Benign paroksysmal posisjonell vertigo) er det vi på folkemunne kaller for krystallsyken. Oversatt betyr dette ”godartet anfallsvis stillingsavhengig svimmelhet”.

Krystallsyken er den aller vanligste formen for svimmelhet hos voksne mennesker. Den ses gjerne hos yngre- til middelaldrende, men har en økende forekomst med økende alder. Gjennomsnittsalderen for de med krystallsyke er 60 år, og to av tre som rammes er kvinner.

 

Årsaker

Balanseorganet som sitter i det indre øret er oppdelt i tre bueganger som står vinkelrett på hverandre. Inne i disse gangene flyter en væske som kalles endolymfe. Når vi snur og vender på hodet vil disse bevegelsene registreres i form av bølgebevegelser i buegangene, noe som gjør at hjernen kan oppfatte hvilken posisjon vi har hodet.

I balanseorganet har vi også små krystaller som normalt sitter fast i en pose i balanseorganets framside. Ved krystallsyke har disse krystallene løsnet og flyttet på seg, og dessuten samlet seg i små klumper. Når man da beveger på hodet vil disse klumpene også bevege seg og gjøre at bølgebevegelsene i buegangene blir større enn normalt. Dette gjør at det oppstår svimmelhet. Det forekommer flere varianter av krystallsyke avhengig av hvilken buegang krystallene har samlet seg i, men den vanligste varianten kommer av samling i den bakre buegangen.

Risikofaktorer for krystallsyke er skader mot kraniet (eks. Hjernerystelse) og sykdommer i øret (eks. Ménières sykdom og vestibularisnevritt). Det finnes også koblinger til migrene og benskjørhet. Det spekuleres dessuten i om brist på D-vitamin og langvarig sengeliggende, eksempelvis etter en operasjon, kan øke risikoen for krystallsyke. Til tross for disse risikofaktorene finner man i 70 % av tilfellene ingen åpenbar årsak til at sykdommen oppstår.

 

Symptom

Kardinalsymptom er korte og dramatiske svimmelhetsanfall i samband med hodebevegelser og retningsforandringer. Disse anfallene kan vare fra noen få sekunder til maksimalt et minutt. Disse hodebevegelsene kan komme av at man for eksempel legger seg ned på senga om kvelden, reiser seg opp fra senga på morgenen, tar situps eller yogaøvelser på treningsrommet eller bøyer seg fram og knyter skoene. Det er spesielt typisk med anfall om morgenen når man vrir hodet for å skru av vekkerklokka eller reiser seg opp.

Det kan også forekomme andre symptom som ubalanse, allment ubehag, kvalme og oppkast. Noen opplever også at det er skummelt å bevege hodet, samt vanskelig å gå oppreist. Panikk og angst som følge av svimmelhet er heller ikke helt uvanlig, spesielt om dette er nytt for vedkommende.

 

Diagnostikk

Det behøves ingen bildediagnostikk av hodet for å avdekke krystallsyke. Hos lege eller kyndig terapeut utføres en enkel stillingstest (Dix Hallpiké), hvor pasienten raskt legges ned på rygg med hodet vridd mot en side. Dersom svimmelhet oppstår, og lege/terapeut samtidig kan observere ufrivillige bevegelser av øyet (nystagmus), bekrefter dette diagnosen. Det er også viktig å utelukke andre mulige årsaker til svimmelheten – eksempelvis blodtrykk, migrene, ménières sykdom, vestibularisnevritt (virus på balansenerven), jernmangel, stiv nakke etc.

 

Behandling

Krystallsyken er ofte forbigående, og graden av plager er ofte avgjørende for hvorvidt det er behov for behandling. Behandlingen utføres enkelt på legekontoret eller hos kyndig terapeut, og kalles Epleys manøver. Det finnes også en annen metode som kalles Semonts manøver. Dette er en relativt enkel behandling å utføre, men det er viktig at det settes riktig diagnose samt at behandleren har god kunnskap og erfaring på området.

Epleys manøver utføres ved at du sitter på benken med hodet vridd mot den siden som oftest utløser svimmelheten. Deretter legges du raskt ned på ryggen med hodet bøyd bakover. Behandleren holder hodet ditt. Nå vil svimmelhet og ofte nystagmus oppstå, og du skal ligge i den posisjonen til symptomene avtar (og litt lenger), ofte i 45-60 sekund. Etter dette vrir behandleren hodet mot motsatt side, og holder det der til symptomene igjen er borte. Deretter ruller du deg over på den siden hodet er vridd mot, samtidig som vridningen av hodet beholdes. Hodet vil nå peke ned mot gulvet. Til slutt setter du deg sakte opp på behandlingsbenken. Denne manøveren gjentas om nødvendig til symptomene er helt borte.

Hos de fleste er krystallsyken forbigående og et ettgangstilfelle. Hos andre kan krystallsyken være et langvarig problem, og komme tilbake ved senere anledninger. I disse tilfellene benytter man seg bare av samme behandling igjen.