Frozen shoulder er en smertetilstand som oppstår i skulderen og kalles på fagspråket glenohumeral kapsulitt. Tilstanden oppstår oftest gradvis uten noen god forklaring og rammer hyppigst aldersgruppen 40-70 år. Frozen shoulder kan være meget invalidiserende og resulterer i kraftig nedsatt bevegelsesomfang, smerte og funksjonstap i skulderen. Varigheten varierer vanligvis mellom 1-3 år og rammer hovedsakelig en av skuldrene. Typiske bevegelser hvor en løfter armen over hode som å ta på og av genser eller kneppe opp bh-båndet kan være smertefullt og vanskelig. I noen tilfeller kan man også være helt ute av stand til å bevege skulderen. Det er også vist at diabetikere og kvinner har høyere risiko for å få frozen shoulder.

Årsak

Frozen shoulder innebærer en langvarig betennelse av leddhinnen som omgir skulderleddet. Leddhinnen skrumper og klistrer seg rundt leddhodet på overarmen. Ofte ser vi at frozen shoulder oppstår uten innblanding av skade, trauma eller annen ytre påkjenning. Denne varianten kalles for primær kapsulitt.

Frozen shoulder kan også oppstå ved fall eller slag mot skulderen. Dette er en traumatisk variant og kalles for sekundær kapsulitt. Prognosen er betydelig bedre for denne varianten. Langvarig mangel på aktivitet i skulderpartiet samt sykdom kan også være en årsak til at plagene inntrer. Hos diabetikere (spesielt hos insulin avhengige) er forekomsten vist å være omtrent fem ganger høyere. Trolig skyldes årsaken at glukosemolekyler fester seg til kollagenfibrene i leddkapselen, noe som fører til økt stivhet. Diabetikere er derfor mer utsatt for at begge skuldrene rammes.

Symptom

Startfasen innebærer en gradvis økende verk i skulderen som utvikler seg til sterke smerter. Ofte har man oppsøkt lege etter et par ukers tid på grunn av de nye forandringene i skulderen. Smertene oppstår både i aktivitet og hvile og er ofte lokalisert på utsiden av skulderen. Strålinger ned mot albuen og underarm kan forekomme. Nattlige smerter er ofte vanlig. Det er ofte smertefullt å ligge på den vonde skulderen og snu seg i sengen. Videre oppstår en økende stivhet i skulderleddet. Bevegeligheten når et nivå hvor det verken blir verre eller bedre. Smertene forblir ofte de samme og det er ikke uvanlig at man mister litt muskler rundt skulderen ettersom aktiviteten i området er nedsatt. De siste månedene tiltrer en gradvis tilbakegang av normal bevegelighet og redusert smerte.

Behandling og prognose

Frozen shoulder er en tilstand som går over av seg selv. I de aller fleste tilfeller må man derfor vente til det har gått over. Vanligvis har de fleste fått tilbake normal bevegelighet innen 24-36 måneder uansett behandling.

Medisinsk- og manuell behandling er til god hjelp for å unngå de verste symptomene underveis i prosessen og for å opprettholde en viss bevegelighet. I startfasen hvor smertene ofte er på sitt verste kan smertestillende og kortisoninjeksjon gi god effekt. Gjentatte kortisonbehandlinger kan redusere smertene og gi en betydelig økt livskvalitet. Disse beslutningene må tas i samband med lege. Operasjon er kun nødvendig ved store plager og uendret symptombilde.

Manuell behandling vil hos de fleste gi en positiv opplevelse med tanke på redusert smerte, minsket funksjonstap og økt bevegelighet. En viktig del av behandlingen er å holde tilstanden i sjakk og unngå at den forverrer seg. På denne måten øker man muligheten for å bruke armen i hverdagen uten å bli mer invalidisert. Metoder som kan benyttes er massasje, trykkbølge, akupunktur i kombinasjon med øvelser.
Det er også mye man kan gjøre selv for å redusere utviklingen. Gode tips er å gjøre enkle øvelser hjemme på egen hånd. Disse er beskrevet under.
Viktig: Alle øvelsene skal utføres smertefritt.

Øvelser kommer!