Innklemmingssyndrom, heretter kalt impingementsyndrom, er en betegnelse for innklemming av bløtvev i skulderen. Dette skaper smerte og funksjonsnedsetting, og er vanlig forekommende for kastutøvere så vel som kontorarbeidere og andre yrkesgrupper. Impingement er ikke en spesifikk diagnose ettersom det kan komme av flere ulike anatomiske og funksjonelle faktorer i skulderen. Det er derfor viktig å utrede de mange mulige bakomliggende årsakene. Impingement kan oppstå både fram og baktil i skulderen, og vi deler derfor tilstanden inn i fremre impingement (subakromiellt impingement) og bakre impingement.

 

Årsaker

Fremre impingement deles i to kategorier; primært og sekundært impingement. Primært impingement oppstår når rommet mellom skulderbladets øverste utskudd (acromion) og hodet på overarmen (caput humeri), det subakromielle rommet, blir for trangt. Dette årsakes oftest av en bristning eller overbelastning av en muskelsene (m. supraspinatus) som gjør at den fortykkes og skaper en betennelse i en slimpose (b. subacromiale) som ligger plassert der. Slimposen hovner opp og kan dessuten fortykkes ytterligere på grunn av arrvev-dannelse. Ulik anatomisk utforming av acromion kan også bidra til at det subakromielle rommet minsker.

Dette rammer oftest middelaldrende mennesker. Unge idrettsutøvere har i prinsipp aldri primært impingement som er årsaket av supraspinatussenen, derimot har de ofte sekundært impingement.

Sekundært impingement går også ut på en fortrenging av det subakromielle rommet, men har mer funksjonelle årsaker som for eksempel instabilitet, muskulære ubalanser og skapulær dyskinesi. Bløtvevet som kan klemmes inn og skape smerte ved impingementsyndrom er i tillegg til nevnte m. supraspinatus og b. subacromiale, også m. infraspinatus, og bicepssena (m. biceps brachii caput longum).

 

Symptom

Symptomene ved primært og sekundært impingement er veldig like. Typiske symptom er smerte når armen løftes framover eller opp langs siden, spesielt under belastning. Smerten kan økes ved å samtidig rotere armen innover, eksempelvis ved sluttfasen av et kast. Ved løft av armen langs siden vil det oftest smerte mellom ca. 70° og 130°. Dette kalles ”painful arc” og er det bevegelsesområdet hvor det er som trangest i det subakromielle rommet. Smerten sitter i skulderens fremdel og kan stråle ned langs framsiden og/eller utsiden av armen. Man kan også oppleve svakhet i skulderen.

 

Behandling

Behandlingen går først og fremst ut på kortvarig hvile, ofte kombinert med anti-inflammatorisk medisin (NSAID). For å kunne utføre en adekvat behandling og rehabilitering av problemet er det nødvendig å finne ut av de bakomliggende årsakene. Ofte handler det om trening av styrke, utholdenhet og motorkontroll for skulderen og skulderbladets muskulatur. I visse tilfeller behandles slimposen med kortisoninjeksjoner. Manuell behandling i ulike former kan gi god effekt. Ved langvarig betennelse av slimposen, skade på supraspinatussenen og ugunstig anatomisk utforming av acromion er operasjon iblant nødvendig.

 

Prognose

Ved en tidlig diagnose og behandling er prognosen god, men det skiller seg mye basert på årsaker. Ung alder er en fordel prognostisk sett. Smerten kan gå bort forholdsvis raskt, men det tar allikevel iblant 3-6 måneder før full styrke og funksjon er oppnådd. Rehabilitering etter operasjon kan vare opp til 6 måneder.

 

Øvelser kommer!