Det fremre korsbånd(anterior cruciate ligament; ACL) er en båndlignende struktur av kompakt bindevev og har en spiralformet form på grunn av sitt vertikale forløp og feste på lårbenet (femur). Korsbåndene styrer og begrenser bevegelsen mellom underbenet (tibia) og femur, hvor ACL primært hindrer utglidning framover av tibia.

 

Årsaker

Fremre korsbåndskade (ACL-skade) er en alvorlig skade på ligamentet. Skademekanismen forekommer hyppig i ball- og pivoteringsidretter som fotball og håndball, og inneholder kraftig fartsreduksjon, hurtige retningsforandringer eller finter, landing med full forlengelse av kneet eller spillsituasjoner som inneholder intern/ekstern rotasjon av kneet med plantet fot. En ACL-skade kan oppstå enten som partiell ruptur eller totalruptur, som vil si delvis eller fullstendig avrivning av korsbåndet. Disse spillsituasjonene setter kneet i en utsatt stilling som kan resultere i ACL-skade.

Skade på fremre korsbånd oppstår sjelden isolert. I mange tilfeller forekommer det også skader på menisk, benstrukturer samt andre leddbånd i kneet. Begrepet ‘’ Unhappy Triad’’ refererer til en helt eller delvis avrivning av både fremre korsbånd (ACL), det mediale leddbånd (MCL) og den mediale menisken på grunn av at de anatomisk henger sammen. Det er viktig med adekvate undersøkelser, ettersom det også kan oppstå avulsjonsfrakturer inne i leddet som er med på å avgjøre type behandling.

Konsekvenser av en ACL-skade kan være store samfunnsøkonomiske kostnader, fravær fra idrett over lengre perioder, og for den enkelte kan langvarige fysiske plager og økt risiko for sekundære skader på brusk og/eller menisk, samt kneartrose forekomme.

 

Symptom

ACL-skade medfører vanligvis akutte smerter og rask hevelse (innen 1-2 timer) som gjør at kneet blir oppblåst og derfor føles svært smertefullt. Ett pop eller smell kan ofte høres eller føles i det øyeblikket skaden oppstår. Alle bevegelser vil være begrenset og smertefull i tidlig fase. En markert følelse av instabilitet og sviktepisoder ved belastning er vanlig ved korsbåndskader. En viktig differensialdiagnose er luksasjon av kneskålen, da denne skaden ofte har lignende symptomer. MR er den beste undersøkelsen for skade for fremre korsbånd, men man kan også i noen tilfeller få svar ved hjelp av vanlig røntgen.

 

Behandling

For akutt behandling av ACL-skade følges POLICE-prinsippet, men kan dog ha begrenset effekt på grunn av at korsbåndet er en dyptliggende struktur. Likevel kan is og kompresjon lindre smerten og dempe hevelsen i overfladiske strukturer som kan bidra til å gjenvinne funksjonen i kneleddet tidligere, og opptrening kan påbegynnes raskere.

Behandling av fremre korsbåndskade er enten konservativt (rehabilitering) eller rekonstruksjon i form av operasjon. Et skadet korsbånd vil ikke tilheles av seg selv på grunn av sin lokalisasjon inne i leddet. Behovet for rekonstruksjon vurderes blant annet i forhold til aktivitetsnivå, generell helsetilstand og skadens alvorlighetsgrad. Dette er noe en spesialist i ortopedi vil vurdere.

Operasjon av fremre korsbånd utføres gjerne en stund etter inntreff av skade. Dette er for å muliggjøre tidlig rehabilitering, noe som vil forebygge post-operativ artrofibrose (stivhet i kneet). Operasjonen bør ikke utføres før man har tilnærmet normal bevegelighet, liten eller ingen hevelse og man klarer å gå komfortabelt.

Mange gjenvinner funksjonen i kneet ved hjelp av opptrening og riktig rehabilitering uten å behøve operasjon. En studie har vist at opptil 50 % av pasientene kan klare seg uten operasjon, men verdt å nevne er at denne studien ikke ble gjort på profesjonelle utøvere. Rehabiliteringen bør skje i faser og progresjon bør være avhengig av pasientens funksjon. Et opptreningsprogram for ACL-skade bør være kriteriebasert heller enn tidsbasert. Det vil si at man tar steg for steg med progresjon fra å minimalisere hevelse, fjerne smerte og øke bevegeligheten i kneleddet til funksjonstrening, nevromuskulær trening og styrketrening, samt idrettsspesifikke øvelser før retur til idrett.

Et skadeforebyggende program etter retur til idrett er viktig for å forhindre tilbakefall eller annen skade.