Innklemmingssyndrom, heretter kalt impingementsyndrom, er en betegnelse for innklemming av bløtvev i skulderen. Dette skaper smerte og funksjonsnedsetting, og er vanlig forekommende for kastutøvere så vel som kontorarbeidere og andre yrkesgrupper. Impingement er ikke en spesifikk diagnose ettersom det kan komme av flere ulike anatomiske og funksjonelle faktorer i skulderen. Det er derfor viktig å utrede de mange mulige bakomliggende årsakene. Impingement kan oppstå både fram og baktil i skulderen, og vi deler derfor tilstanden inn i fremre impingement og bakre impingement.

 

Årsaker

Bakre impingement innebærer innklemming av bløtvev mellom overarmens leddhode (caput humeri) og den bakre delen av skulderbladets leddpanne (cavum glenoidale). Bløtvev som kan klemmes inn og hovne opp er muskelsener rundt skulderen (rotatorkuffen), leddkapselen samt leddleppa som omfavner leddet. Ofte rammes utøvere i kasteidretter som hyppig belaster skuldra bakover i ytterste posisjon over skulderhøyde. Det er også vanlig forekommende hos klatrere og yrkesgrupper som jobber mye med armen over skulderhøyde, for eksempel malere og taksnekkere.

Bakomliggende årsaker til hvorfor denne innklemmingen oppstår kan være blant annet instabilitet, brist på koordinasjon og stabilitet i skulderkomplekset, og nedsatt bevegelighet i skulderledd og rygg. En av de ansett viktigste årsakene er at man gjennom flere år med idrettsutøvende og kastebevegelser skaper en økt fremre instabilitet i skulderen, med tøyde fremre-, og stramme bakre strukturer (leddkapsel og leddbånd). Dette gjør at bevegelsesmønsteret endres og bidrar til innklemmingen.

 

Symptom

Hovedsymptom er smerte baktil i skuldra som kan føles verkende i hvile, og som kan hugge til ved bevegelser med armen over skulderhøyde, for eksempel i startfasen av et kast. Smerten kan også oppleves som ilende og stråle ned langs overarmen. Det er vanlig at smerten kommer og går litt i perioder, og ofte opplever utøvere mer smerter i kampsituasjoner enn under trening, trolig som en følge av at man er noe mer forsiktig under treningene. I visse tilfeller kan man oppleve nattlige smerter om man ligger på den affekterte skulderen.

 

Behandling

Behandlingen går først og fremst ut på kortvarig hvile. For å videre kunne utføre en adekvat behandling og rehabilitering av problemet er det nødvendig å finne ut av de bakomliggende årsakene. Ofte handler det om trening av styrke, utholdenhet og motorkontroll for skulderen og skulderbladets muskulatur i tillegg til bevegelsestrening av skulder og rygg. Manuell behandling i ulike former kan gi god effekt og påskynde tilhelingstiden.

 

Prognose

Ved en tidlig diagnose og behandling er prognosen god, men det skiller seg mye basert på årsaker. Ung alder er også en fordel prognostisk sett.

 

Øvelser kommer!